อ. 27 ก.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) IR One Shot หัวข้อ "การจัดประชุมแบบ Virtual Meeting มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) IR One Shot หัวข้อ "การจัดประชุมแบบ Virtual Meeting มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?"

เวลาและสถานที่

27 ก.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun)   IR One Shot  หัวข้อ "การจัดประชุมแบบ Virtual Meeting มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?"

วันอังคารที่ 27  กรกฎาคม 2564  เวลา 16.00 น.

คุณนัฐิยา พัวพงศกร 

ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ 

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

คุณพรรณพร  ศาสนนันทน์  

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์  บมจ.ปตท.

คุณบัลลังก์ ไวยานนท์  

แชร์อีเวนท์นี้