พ. 13 ม.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) IR One Shot หัวข้อ "การจัดประชุมแบบ Virtual Meeting มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) IR One Shot  หัวข้อ "การจัดประชุมแบบ Virtual Meeting มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?"

เวลาและสถานที่

13 ม.ค. 16:00 – 16:10
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ IR One Shot

หัวข้อ "การจัดประชุมแบบ Virtual Meeting มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?"

วันพุธที่ 13 มกราคม เวลา 16.00 น.

โดย รับฟังคำตอบจาก - คุณนัฐิยา พัวพงศกร ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - คุณพรรณพร ศาสนนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ปตท. - คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

แชร์อีเวนท์นี้