อ. 08 ธ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) IR One Shot EP4 l "Skill ที่สำคัญของนักลงทุนสัมพันธ์ในยุค New Normal"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) IR One Shot EP4 l "Skill ที่สำคัญของนักลงทุนสัมพันธ์ในยุค New Normal"

เวลาและสถานที่

08 ธ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun IR One Shot EP 4 

หัวข้อ "Skill ที่สำคัญของนักลงทุนสัมพันธ์ในยุค New Normal"

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.

โดยรับฟังคำตอบจาก

- คุณนัฐิยา พัวพงศกร

ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

- คุณพรรณพร ศาสนนันทน์

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ปตท.

- คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

Facebook : ห่วงใย ThaiBusiness

แชร์อีเวนท์นี้