อ. 31 ส.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) IR One Shot EP 4 หัวข้อ "Skill ที่สำคัญของนักลงทุนสัมพันธ์ในยุค New Normal"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) IR One Shot EP 4 หัวข้อ "Skill ที่สำคัญของนักลงทุนสัมพันธ์ในยุค New Normal"

เวลาและสถานที่

31 ส.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

รายการ IR One Shot EP 4 

หัวข้อ "Skill ที่สำคัญของนักลงทุนสัมพันธ์ในยุค New Normal"

โดย

รับฟังคำตอบจาก

- คุณนัฐิยา พัวพงศกร

ผู้อำนวยการสำนักนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

- คุณพรรณพร ศาสนนันทน์

ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ปตท.

- คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

แชร์อีเวนท์นี้