ศ. 15 ม.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) ห่วงใย Inspried "SMART Communications ศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน" คุณกลอยตา ณ ถลาง

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) ห่วงใย Inspried "SMART Communications ศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน" คุณกลอยตา ณ ถลาง

เวลาและสถานที่

15 ม.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) ห่วงใย Inspried 

หัวข้อ "SMART Communications ศาสตร์และศิลป์ของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน" 

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ  

คุณกลอยตา ณ ถลาง 

ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร 

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

ประเด็น

1. ความสำคัญของการบริหารภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กรในสภาวะวิกฤติ

2. แนวทางการปฏิบัติ อะไรคือ Do and Don’t

3. การบริหารภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กรจะสามารถวัดผลอย่างไร มีองค์กรไหนที่ถือว่าเป็น Best Practice ในเรื่องนี้

4. การสร้างความมีส่วนร่วมของคนในองค์กรต่อการบริหารภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร

5. การบริหารภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กรและ Corporate Social Responsibility (CSR) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

6. คำแนะนำสำหรับองค์กรที่จะเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการบริหารภาพลักษณ์และการสื่อสารองค์กร

7. ข้อความห่วงใยให้กับผู้ประกอบการไทยและผู้ติดตามห่วงใย Thai Business

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#Inspried#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA 

#ห่วงใยThaiBusiness #ห่วงใยThaiBusiness-youtube

แชร์อีเวนท์นี้