อ. 22 มิ.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) ห่วงใย Inspired หัวข้อ "The Economics of Healthcare & Aging for Silver Population"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) ห่วงใย Inspired หัวข้อ "The Economics of Healthcare & Aging for Silver Population"

เวลาและสถานที่

22 มิ.ย. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) ห่วงใย Inspired หัวข้อ "The Economics of Healthcare & Aging for Silver Population"

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ   

ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

ดำเนินรายการ 

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้