พฤ. 15 เม.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) ห่วงใย Inspired หัวข้อ "ปัญญากับการเมตตาตนเอง"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 (Rerun) ห่วงใย Inspired หัวข้อ "ปัญญากับการเมตตาตนเอง"

เวลาและสถานที่

15 เม.ย. 10:00 – 11:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) ห่วงใย Inspired หัวข้อ "ปัญญากับการเมตตาตนเอง"

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 

เวลา 10.00-11.00 น.

แขกรับเชิญ 

คุณนิษณี ส่งวัฒนา 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ 

บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) 

 

ดำเนินรายการ 

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้