พฤ. 18 ก.พ. | Facebook live event

(Rerun) ห่วงใย Inspired หัวข้อ "From Local to Global with the magic of Thai Spirit "

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) ห่วงใย Inspired หัวข้อ "From Local to Global with the magic of Thai Spirit "

เวลาและสถานที่

18 ก.พ. 16:30 – 17:30 GMT+7
Facebook live event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ ห่วงใย Inspired

หัวข้อ "From Local to Global with the magic of Thai Spirit "

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1ุุ6.30-17.30 น.

แขกรับเชิญ 

คุณจิราพร  ขาวสวัสดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลึก จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO-ADGES & Content Director ห่วงใย Thai Business

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#Inspried

#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA 

#ห่วงใยThaiBusiness

แชร์อีเวนท์นี้