พฤ. 30 ก.ย. | Facebook Live Event

Rerun ห่วงใย Insights "Mastering a comeback - Family Businesses Implications" (Part 2)

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun ห่วงใย Insights "Mastering a comeback - Family Businesses Implications" (Part 2)

เวลาและสถานที่

30 ก.ย. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) ห่วงใย Insights "Mastering a comeback - Family Businesses Implications" (Part 2)

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน เวลา 16.00 - 16.30 น.

แขกรับเชิญ คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแผนก Private Enterprise เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ  ดร.ณัฐวุฒิ  กุลนิเทศ CEO ADGES และ Content Director เพจห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้