พฤ. 23 ก.ย. | Facebook Live Event

Rerun ห่วงใย Insights "Mastering a comeback - Family Businesses Implications" (Part 1)

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun ห่วงใย Insights "Mastering a comeback - Family Businesses Implications" (Part 1)

เวลาและสถานที่

23 ก.ย. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) ห่วงใย Insights "Mastering a comeback - Family Businesses Implications" (Part 1)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน เวลา 16.00 - 16.30 น.

แขกรับเชิญ คุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ กรรมการบริหารและหัวหน้าแผนก Private Enterprise เคพีเอ็มจี ประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ  ดร.ณัฐวุฒิ  กุลนิเทศ CEO ADGES และ Content Director เพจห่วงใย Thai Business

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#Insights  

#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA 

#ห่วงใย ThaiBusiness

แชร์อีเวนท์นี้