ศ. 17 ก.ย. | Facebook Live Event

Rerun ห่วงใย Insights "บทเรียนจากอดีต เพื่อการอยู่รอดในอนาคต - DIE ANOTHER DAY" (Part 2)

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun ห่วงใย Insights "บทเรียนจากอดีต เพื่อการอยู่รอดในอนาคต - DIE ANOTHER DAY" (Part 2)

เวลาและสถานที่

17 ก.ย. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun ห่วงใย Insights "บทเรียนจากอดีต เพื่อการอยู่รอดในอนาคต - DIE ANOTHER DAY" (Part 2)

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 16.00 - 16.30 น.

แขกรับเชิญ คุณสุวภา เจริญยิ่ง อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO ADGES และ Content Director เพจห่วงใย Thai Business

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#Insights  

#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA 

#ห่วงใย ThaiBusiness

แชร์อีเวนท์นี้