พฤ. 17 มิ.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) Exclusive Talk หัวข้อ "ปรับพฤติกรรม ยอมรับ COVID ฉบับพ่อแม่ และมนุษย์ office"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Exclusive Talk หัวข้อ "ปรับพฤติกรรม ยอมรับ COVID ฉบับพ่อแม่ และมนุษย์ office"

เวลาและสถานที่

17 มิ.ย. 15:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Exclusive Talk หัวข้อ "ปรับพฤติกรรม ยอมรับ COVID ฉบับพ่อแม่ และมนุษย์ office"

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน เวลา 15.00-16.30 น. 

แขกรับเชิญ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ดำเนินรายการ  ดร.ณัฐวุฒิ  กุลนิเทศ CEO ADGES และ Content Director เพจห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้