อ. 18 พ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) Economic Update EP 22 คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) Economic Update EP 22  คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

เวลาและสถานที่

18 พ.ค. 2564 10:00 – 10:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) Economic Update EP 22  คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

เวลา 10.00-10.30 น.

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย 

บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (ASPS)

แชร์อีเวนท์นี้