จ. 28 ธ.ค. | Facebook Live Event

Rerun CEO Talk พลิกวิกฤต “Transforming for Sustainable Future – ปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun CEO Talk พลิกวิกฤต “Transforming for Sustainable Future – ปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน"

เวลาและสถานที่

28 ธ.ค. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun  CEO Talk พลิกวิกฤต 

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Transforming for Sustainable Future – ปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน"

แขกรับเชิญ

นายแพทย์เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด 

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ 

แชร์อีเวนท์นี้