จ. 18 ม.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “ความท้าทายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม-Part 1”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “ความท้าทายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม-Part 1”

เวลาและสถานที่

18 ม.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต หัวข้อ “ความท้าทายของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม-Part 1”

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 

เวลา 16.00 - 17.00 น.

แขกรับเชิญ 

คุณเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ดำเนินรายการ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้