จ. 22 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun CEO Talk พลิกวิกฤต EP46 หัวข้อ “Future of automotive industry in Thailand”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun CEO Talk พลิกวิกฤต EP46 หัวข้อ “Future of automotive industry in Thailand”

เวลาและสถานที่

22 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ  CEO Talk พลิกวิกฤต 

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Future of automotive industry in Thailand”

- update on the industry and future of EV

- leadership during crisis how you transform the business

- being women leaders in the industry what are the key challenges?

- do you believe that organization culture is the important factor for you to drive strategies

- family business and professional management - how you retain professionals?

แขกรับเชิญ

คุณนภัสร  กิตะพาณิชย์

กรรมการผู้อำนวยการ    

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คุณเย็บ ซิน หรู

Chief Financial Officer

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

คุณอนุษฐา  เชาว์วิศิษฐ 

Director  

บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

ดำเนินรายการ             

คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์    

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

แชร์อีเวนท์นี้