จ. 17 พ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP38 หัวข้อ “Gojek On-Demand Food Delivery Platform"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP38 หัวข้อ “Gojek On-Demand Food Delivery Platform"

เวลาและสถานที่

17 พ.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP38

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Gojek On-Demand Food Delivery Platform" 

แขกรับเชิญ

คุณภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ 

Country General Manger  

Gojek ประเทศไทย  

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้