จ. 03 พ.ค. | Facebook Live event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP37 หัวข้อ “การฝ่าฟันสภาวะวิกฤตของธุรกิจการแพทย์ของประเทศไทย”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP37 หัวข้อ “การฝ่าฟันสภาวะวิกฤตของธุรกิจการแพทย์ของประเทศไทย”

เวลาและสถานที่

03 พ.ค. 2564 16:00 – 17:00
Facebook Live event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP37 หัวข้อ “การฝ่าฟันสภาวะวิกฤตของธุรกิจการแพทย์ของประเทศไทย”

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ 

นายแพทย์เสถียร  ภู่ประเสริฐ  

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)

 

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้