จ. 01 มี.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 9 หัวข้อ “Not only a new normal but a new business model”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 9 หัวข้อ “Not only a new normal but a new business model”

เวลาและสถานที่

01 มี.ค. 2564 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP9 

  

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Not only a new normal but a new business model”

แขกรับเชิญ 

คุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.ซาบีน่า 

ดำเนินรายการ 

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

แชร์อีเวนท์นี้