จ. 05 ก.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 40 หัวข้อ "สภาวะวิกฤติ COVID-19 กับการบริหารธุรกิจไปสู่อนาคต”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 (Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 40 หัวข้อ "สภาวะวิกฤติ COVID-19 กับการบริหารธุรกิจไปสู่อนาคต”

เวลาและสถานที่

05 ก.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต EP 40  

หัวข้อ "สภาวะวิกฤติ COVID-19 กับการบริหารธุรกิจไปสู่อนาคต” 

สัมภาษณ์ CEO และ CFO  บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม  เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ

ดร.นภัสนันท์  พรรณนิภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณสมพร  อำไพสุทธิพงษ์

ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้