จ. 10 พ.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 36 หัวข้อ "บำรุงราษฎร์ พร้อมสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 36 หัวข้อ "บำรุงราษฎร์ พร้อมสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก"

เวลาและสถานที่

10 พ.ค. 2564 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 36

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564  เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "บำรุงราษฎร์ พร้อมสู่แถวหน้าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลก"

แขกรักเชิญ

ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้