จ. 14 มิ.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 35 หัวข้อ “Digital disruption ยุคที่ธุรกิจต้องผสมผสานและปรับตัว”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 35 หัวข้อ “Digital disruption ยุคที่ธุรกิจต้องผสมผสานและปรับตัว”

เวลาและสถานที่

14 มิ.ย. 2564 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 35

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน  เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Digital disruption ยุคที่ธุรกิจต้องผสมผสานและปรับตัว”

แขกรับเชิญ

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล 

ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้