จ. 21 มิ.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 34 “Modernform x Xiaomi เมื่อชีวิตและเทคโนโลยีหลอมรวมเป็นหนึ่ง”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 34 “Modernform x Xiaomi เมื่อชีวิตและเทคโนโลยีหลอมรวมเป็นหนึ่ง”

เวลาและสถานที่

21 มิ.ย. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 34

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Modernform x Xiaomi เมื่อชีวิตและเทคโนโลยีหลอมรวมเป็นหนึ่ง”

แขกรับเชิญ

คุณกิติพัฒก์  เนื่องจำนงค์  

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้