จ. 15 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun CEO Talk พลิกวิกฤต EP 34 หัวข้อ “Modernform x Xiaomi

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun CEO Talk พลิกวิกฤต EP 34 หัวข้อ “Modernform x Xiaomi

เวลาและสถานที่

15 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun CEO Talk พลิกวิกฤต EP 34

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน  2564 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “Modernform x Xiaomi เมื่อชีวิตและเทคโนโลยีหลอมรวมเป็นหนึ่ง”

แขกรักเชิญ

คุณกิติพัฒก์  เนื่องจำนงค์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

แชร์อีเวนท์นี้