จ. 30 ส.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 31 หัวข้อ “เพราะมองปัญหา คือโอกาส จึงเป็นมาสเตอร์คูลผู้นำนวัตกรรมความเย็นระดับโลก”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 31 หัวข้อ “เพราะมองปัญหา คือโอกาส จึงเป็นมาสเตอร์คูลผู้นำนวัตกรรมความเย็นระดับโลก”

เวลาและสถานที่

30 ส.ค. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

CEO Talk พลิกวิกฤต EP 31

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “เพราะมองปัญหา คือโอกาส จึงเป็นมาสเตอร์คูลผู้นำนวัตกรรมความเย็นระดับโลก”

แขกรับเชิญ

คุณนพชัย วีระมาน  

กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้