จ. 01 พ.ย. | Facebook Live Event

Rerun CEO Talk พลิกวิกฤต EP 25

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Rerun CEO Talk พลิกวิกฤต EP 25

เวลาและสถานที่

01 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun CEO Talk พลิกวิกฤต EP 25

วันจันทร์ที่ 1 พ.ย. 64 เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ "เสนา ดีเวลลอปเม้นท์: ปรับธุรกิจ รับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป"

แขกรักเชิญ

ดร. เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ 

กรรมการผู้จัดการ

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.พีทีจี เอนเนอยี 

ประเด็น

1. ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นอย่างไร และหลัง COVID จะเปลี่ยน landscape ของการทำธุรกิจอย่างไร และเล่าภาพรวมของโครงสร้างธุรกิจของบริษัท

2. บริษัทได้มีการทำ Business transformation อะไรบ้างในช่วงนี้ เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ

3. อยากขอความเห็นเรื่อง Leadership in crisis มีการปรับเปลี่ยน mindset ในการทำธุรกิจและการบริหารคนอย่างไรบ้าง

4. คำแนะนำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและเล็ก ทางบริษัทเห็นวงจรการเติบโตธุรกิจเปลี่ยนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

แชร์อีเวนท์นี้