จ. 19 เม.ย. | Facebook Live Event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 16 หัวข้อ "Accelerating Transformation with the Speed of Trust"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 16 หัวข้อ "Accelerating Transformation with the Speed of Trust"

เวลาและสถานที่

19 เม.ย. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ CEO Talk พลิกวิกฤต EP 16 หัวข้อ "Accelerating Transformation with the Speed of Trust" 

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน  เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรับเชิญ

คุณพรทิพย์ อัยยิมาพันธ์ CEO, PacRim Group

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้