จ. 26 ก.ค. | Facebook Live Event

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 13 "Future of Hospitality Industry"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 13 "Future of Hospitality Industry"

เวลาและสถานที่

26 ก.ค. 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) CEO Talk พลิกวิกฤต EP 13 "Future of Hospitality Industry"

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม เวลา 16.00-17.00 น.

แขกรักเชิญ

คุณวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

ดำเนินรายการ

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

แชร์อีเวนท์นี้