ศ. 11 ก.ย. | Facebook Live Event

Reimagine Education: "Future Ready – How can schools prepare for the future?" อ.เพชรชุดา เกษประยูร

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Reimagine Education: "Future Ready – How can schools prepare for the future?" อ.เพชรชุดา เกษประยูร

เวลาและสถานที่

11 ก.ย. 2563 16:00 – 17:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Reimagine Education ศุกร์นี้ พบกับ อ.เพชรชุดา เกษประยูร  ประธานบริหาร โรงเรียนอำนวยศิลป์  โรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองสถานะจากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ แห่งสหราชอาณาจักร ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการคิดขั้นสูง อะไรคือแรงบันดาลใจของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะนักเรียน และ New normal ของการศึกษาไทยควรไปในทิศทางไหน

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน เวลา 16.00 น.

#ReimagineEducation #ห่วงใย ThaiBusiness#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA##ห่วงใยThaiBusiness-youtube#amnuaysilpa

แชร์อีเวนท์นี้