พ. 29 เม.ย. | Facebook Live Event

Reality Check: WFH, Engagement & Productivity

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Reality Check: WFH, Engagement & Productivity

เวลาและสถานที่

29 เม.ย. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ร่วมพูดคุยกับ คุณหทัยพร เจียมประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเรื่องของ Reality Check: WFH, Engagement & Productivity

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 

เวลา 11:00-12:00 น.

Facebook Live Event: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้