ศ. 19 พ.ย. | Facebook Live Event

รายการ Strategic Insight หัวข้อ “The fuel of today’s hyper-competitive media and entertainment industry

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการ Strategic Insight หัวข้อ “The fuel of today’s hyper-competitive media and entertainment industry

เวลาและสถานที่

19 พ.ย. 16:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Rerun  รายการ Strategic Insight 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564  เวลา 16.00-17.00 น.

หัวข้อ “The fuel of today’s hyper-competitive media and entertainment industry”

แขกรับเชิญ

วราวุธ เจนธนากุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ดำเนินรายการ 

อนุวัฒน์ ร่วมสุข 

กรรมการผู้จัดการ ประธานสายตลาดทุน กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

แชร์อีเวนท์นี้