พ. 17 ก.พ. | Facebook Live Event

รายการ มองหลายมุม EP7 หัวข้อ "การกำหนด Purpose ขององค์กรธุรกิจ "

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการ มองหลายมุม EP7 หัวข้อ "การกำหนด Purpose ขององค์กรธุรกิจ "

เวลาและสถานที่

17 ก.พ. 2564 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP7 "การกำหนด Purpose ขององค์กรธุรกิจ" วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้