พ. 15 ก.ย. | Facebook Live Event

รายการมองหลายมุม EP30 “เมื่อเศรษฐกิจฟื้น พนักงานจะลาออกมากขึ้น”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการมองหลายมุม EP30 “เมื่อเศรษฐกิจฟื้น พนักงานจะลาออกมากขึ้น”

เวลาและสถานที่

15 ก.ย. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

 รายการมองหลายมุม EP30 “เมื่อเศรษฐกิจฟื้น พนักงานจะลาออกมากขึ้น”

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#มองหลายมุม

#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA

#ห่วงใย ThaiBusiness

แชร์อีเวนท์นี้