พ. 24 มี.ค. | Facebook Live Event

รายการ มองหลายมุม EP11 หัวข้อ “โควิดระลอกใหม่กับการทำงานที่บ้าน”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการ มองหลายมุม EP11  หัวข้อ “โควิดระลอกใหม่กับการทำงานที่บ้าน”

เวลาและสถานที่

24 มี.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP11  หัวข้อ “โควิดระลอกใหม่กับการทำงานที่บ้าน”

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้