พ. 29 ก.ย. | Facebook Live Event

รายการ มองหลายมุม EP 32 “โลกร้อนกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการ มองหลายมุม EP 32 “โลกร้อนกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท”

เวลาและสถานที่

29 ก.ย. 2564 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP 32 “โลกร้อนกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท”

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้