ศ. 08 ต.ค. | Facebook Live Event

รายการ Legal In Action EP.44 หัวข้อ FinTech, AI & Fundraising - In Action : Series A & Beyond

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการ Legal In Action EP.44 หัวข้อ FinTech, AI & Fundraising - In Action : Series A & Beyond

เวลาและสถานที่

08 ต.ค. 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live EP.44 Legal in Action หัวข้อ FinTech, AI & Fundraising - In Action : Series A & Beyond

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2654 เวลา 10:30-12:00 น.

วิทยากร:

ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus)

คุณคงกช ยงสวัสดิกุล ทนายความหุ้นส่วน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ

คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฏหมาย

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดร.ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ CEO ADGES และ CONTENT DIRECTOR

เพจห่วงใย THAI BUSINESS

แชร์อีเวนท์นี้