อ. 14 ธ.ค. | Facebook

รายการ IR Talk EP 3 หัวข้อ "อะไรคือข้อมูลสำคัญใน IR Presentation"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
รายการ IR Talk EP 3 หัวข้อ "อะไรคือข้อมูลสำคัญใน IR Presentation"

เวลาและสถานที่

14 ธ.ค. 2564 16:00
Facebook

เกี่ยวกับอีเวนท์

(Rerun) รายการ IR Talk หัวข้อ "อะไรคือข้อมูลสำคัญใน IR Presentation"

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00-17.00 น.

โดย

คุณพรรณพร ศาสนนันทน์

ผู้จัดการฝ่ายแผนกลยุทธ์การเงินองค์กร  บมจ.ปตท.

คุณบัลลังก์ ไวยานนท์

ดำเนินรายการโดย

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้