จ. 16 พ.ย. | Facebook Live Event

PWC "เจาะลึกผลกระทบต่องบการเงินบจ.ไทยปี 64 หลังมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีสิ้นสุดปลายปีนี้"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
PWC "เจาะลึกผลกระทบต่องบการเงินบจ.ไทยปี 64 หลังมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีสิ้นสุดปลายปีนี้"

เวลาและสถานที่

16 พ.ย. 2563 11:00 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ PwC Thailand จัด Live "เจาะลึกผลกระทบต่องบการเงินบจ.ไทยปี 64 หลังมาตรการผ่อนปรนทางบัญชีสิ้นสุดปลายปีนี้" โดย  คุณสินสิริ ทังสมบัติ หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชีและหุ้นส่วน และคุณวันดี ลีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ บ. PwC ประเทศไทย ติดตามวันจันทร์ที่ 16 พย.นี้ 11.00 น.

แชร์อีเวนท์นี้