พฤ. 04 มิ.ย. | Online Session

"ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ทีมีต่อการลงทุนระหว่างประเทศของไทยสู่กลุ่มประเทศ CLMV"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
"ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ทีมีต่อการลงทุนระหว่างประเทศของไทยสู่กลุ่มประเทศ CLMV"

เวลาและสถานที่

04 มิ.ย. 2563 14:00 – 15:00
Online Session

เกี่ยวกับอีเวนท์

 Tilleke & Gibbins Webinar "ผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ทีมีต่อการลงทุนระหว่างประเทศของไทยสู่กลุ่มประเทศ CLMV"(กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563  

เวลา 14.00 - 15.00 น.

Platform: Microsoft Teams (Registration required)  this will be an interactive session during which attendees will be able to ask live questions and have discussions with the speaker after the presentation.

บัตร
ราคา
จำนวน
ทั้งหมด
  • ลงทะเบียน Registration
    THB 0
    THB 0
    0
    THB 0
ทั้งหมดTHB 0

แชร์อีเวนท์นี้