พฤ. 25 มิ.ย. | Facebook Live Event

Petra Talk ครั้งที่ 2 หัวข้อ "SMEs เกือบตายแต่ไม่ตาย ธุรกิจท่องเที่ยวอยู่รอดได้ในยุค Covid-19"

การลงทะเบียนปิดแล้ว
Petra Talk ครั้งที่ 2  หัวข้อ "SMEs เกือบตายแต่ไม่ตาย ธุรกิจท่องเที่ยวอยู่รอดได้ในยุค Covid-19"

เวลาและสถานที่

25 มิ.ย. 2563 19:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

ห่วงใย Thai Business ร่วมสนับสนุน สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Petra Talk ครั้งที่ 2  หัวข้อ

"SMEs เกือบตายแต่ไม่ตาย ธุรกิจท่องเที่ยวอยู่รอดได้ในยุค Covid-19"

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ติดตามได้ที่ FB Page: Shi CU Alumni

แชร์อีเวนท์นี้