พ. 06 พ.ค. | Facebook Live Event

นักลงทุนในปัจจุบันธรรม สุขง่าย รับ New Normal โดย แม่ชีศันสนีย์

การลงทะเบียนปิดแล้ว
นักลงทุนในปัจจุบันธรรม สุขง่าย รับ New Normal โดย แม่ชีศันสนีย์

เวลาและสถานที่

06 พ.ค. 2563 09:00 – 10:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการนักเดินทางทางด้านจิตวิญญาน Spiritual Journey 

รวมสนทนาธรรมกับแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จากเสถียรธรรมสถาน เพื่อเรียนรู้ในการวางใจอย่างไรในสภาวะ COVID-19 สูญเสียอย่างไร...โดยไม่เสียศูนย์ สุขเมื่อสร้าง...ไม่ใช่สุขเมื่อเสพ 

เมื่อคุณแม่ชีพาทัวร์ เสถียรธรรมสถานแห่งที่ 2 ที่หุบเขาพระโพธิสัตว์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อมอบให้เป็นมรดกของโลก พร้อมทั้งเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้เรื่อง 'การปลูกป่า ปลูกชีวิต ปลูกหัวใจ' 

วันวิสาขบูชา วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 0900-1000 น. Facebook Live: ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้