พ. 03 ก.พ. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP6 หัวข้อ "Doing good หรือ Doing well?"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 มองหลายมุม EP6 หัวข้อ "Doing good หรือ Doing well?"

เวลาและสถานที่

03 ก.พ. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP6 หัวข้อ "Doing good หรือ Doing well?" วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้