พ. 20 ม.ค. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP5 "การกลับมาของ Stakeholder Capitalism"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
มองหลายมุม EP5 "การกลับมาของ Stakeholder Capitalism"

เวลาและสถานที่

20 ม.ค. 16:00 – 16:30 GMT+7
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP5 "การกลับมาของ Stakeholder Capitalism" วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้