พ. 02 ธ.ค.

|

Facebook Live Event

มองหลายมุม EP3 l "Work From Home นำไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างไร" ดร.พสุ เดชะรินทร์

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
มองหลายมุม EP3 l "Work From Home นำไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างไร" ดร.พสุ เดชะรินทร์

เวลาและสถานที่

02 ธ.ค. 2563 16:00 – 16:30

Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ  มองหลายมุม EP3 "Work From Home นำไปสู่ธุรกิจใหม่อย่างไร"

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ            

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ       

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้