พ. 04 พ.ย. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP2 l “คำฮิตติดปากผู้นำ - นำไปสู่การปฎิบัติอย่างไร?”

การลงทะเบียนปิดแล้ว
มองหลายมุม EP2 l “คำฮิตติดปากผู้นำ - นำไปสู่การปฎิบัติอย่างไร?”

เวลาและสถานที่

04 พ.ย. 2563 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

มองหลายมุม EP2  “คำฮิตติดปากผู้นำ - นำไปสู่การปฎิบัติอย่างไร?”

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ            

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ       

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

#มองหลายมุม#ห่วงใย ThaiBusiness#สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA##ห่วงใยThaiBusiness-youtube

แชร์อีเวนท์นี้