พ. 04 ส.ค. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP 27 หัวข้อ “บทบาทของธุรกิจต่อสังคมในยุคโควิด”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
มองหลายมุม EP 27 หัวข้อ “บทบาทของธุรกิจต่อสังคมในยุคโควิด”

เวลาและสถานที่

04 ส.ค. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการมองหลายมุม EP 27 หัวข้อ “บทบาทของธุรกิจต่อสังคมในยุคโควิด”

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Facebook : ห่วงใย Thai Business

#มองหลายมุม #สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย-TLCA #ห่วงใย ThaiBusiness

แชร์อีเวนท์นี้