พ. 30 มิ.ย. | Facebook Live Event

มองหลายมุม EP 23 หัวข้อ “ความลังเลในการฉีดวัคซีนมาจากไหน”

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 มองหลายมุม EP 23  หัวข้อ “ความลังเลในการฉีดวัคซีนมาจากไหน”

เวลาและสถานที่

30 มิ.ย. 16:00 – 16:30
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP 23  หัวข้อ “ความลังเลในการฉีดวัคซีนมาจากไหน”

วันพุธที่  30 มิถุนายน  2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้