พ. 31 มี.ค.

|

Facebook Live Event

มองหลายมุม EP 12 หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจหลังโควิด เริ่มต้นจาก..?"

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น
 มองหลายมุม EP 12 หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจหลังโควิด เริ่มต้นจาก..?"

เวลาและสถานที่

31 มี.ค. 2564 16:00 – 16:30

Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

รายการ มองหลายมุม EP12 หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจหลังโควิด เริ่มต้นจาก..?"

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  เวลา 16.00-16.30 น.

แขกรับเชิญ

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการ

เพ็ญศรี สุธีรศานต์ 

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

แชร์อีเวนท์นี้