ศ. 18 มิ.ย. | Facebook Live Event

Live Legal in Action EP39 หัวข้อ : ESG in Action: Food for Fighters

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
Live Legal in Action EP39 หัวข้อ : ESG in Action: Food for Fighters

เวลาและสถานที่

18 มิ.ย. 11:30 – 13:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

Live Legal in Action EP39 หัวข้อ : ESG in Action: Food for Fighters วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 11:30 - 13:00 น.

วิทยากร คุณพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการข้าวเพื่อหมอ (Food For Fighters)

คุณมกร พงษ์ธนพฤกษ์ เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ดำเนินรายการ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บมจ.ปตท.

คุณอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร  สาราณียกร สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้