พฤ. 15 ก.ค. | Facebook Live Event

Live Legal in Action EP41 หัวข้อ : Covid-19 กับ สัญญาก่อสร้าง ฯลฯ

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
 Live Legal in Action EP41 หัวข้อ : Covid-19 กับ สัญญาก่อสร้าง ฯลฯ

เวลาและสถานที่

15 ก.ค. 10:30 – 12:00
Facebook Live Event

เกี่ยวกับอีเวนท์

LIVE Legal in Action หัวข้อ : Covid-19 กับ สัญญาก่อสร้าง ฯลฯ

วันพฤหัสที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. 

วิทยากร 

คุณชำนาญ พิเชษฐพันธ์ 

กรรมการในคณะกรรมการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ที่ปรึกษาชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง

คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช

นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ดำเนินรายการ คุณเพียงพนอ  บุญกล่ำ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย  บมจ.ปตท.

Facebook : ห่วงใย Thai Business

แชร์อีเวนท์นี้